Bij IAM Drijfhout, offline en online toegankelijk via https://iamdrijfhout.com/contact/, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers en klanten. Dit privacybeleid bevat informatie over wat er online en offline verzameld en geregistreerd wordt, en hoe we het gebruiken.

Als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij beantwoorden uw e-mail binnen 24 uur. U kunt ons ook bellen op +31 (0) 85  040 2750.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

IAM Drijfhout is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die IAM Drijfhout verwerkt van iedereen die contact heeft (gehad) met IAM Drijfhout, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contacten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Denk aan naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens als IP-adres of klantnummer van IAM Drijfhout zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor een klant, zoals de bestelgeschiedenis of surfgedrag van IAM Drijfhout.

Van wie verwerken we persoonsgegevens en hoe krijgen we deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met IAM Drijfhout, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

Deze informatie hebben wij direct van hen gekregen bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account of na contact met onze klantenservice, sales managers of andere medewerkers van IAM Drijfhout.

Online en offline privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op onze online activiteiten. Dit geldt voor bezoekers van onze websites met betrekking tot de informatie die zij hebben gedeeld en / of verzameld is op onze websites.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze offline activiteiten en is geldig voor personen die hun persoonsgegevens aan IAM Drijfhout verstrekken.

Toestemming

Door uw persoonsgegevens online of offline te verstrekken, stemt u in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

U kunt onze algemene voorwaarden hier vinden https://cstor.eu/iam-nl/2020/01/70a899cc-algemene-voorwaarden-iam-drijfhout-2020.pdf.

Persoonsgegevens verstrekken en verwijderen

Niemand is verplicht om persoonsgegevens aan IAM Drijfhout te verstrekken. Indien iemand anoniem in contact wil komen met IAM Drijfhout kan deze persoon ons anoniem bereiken via telefoonnummer +31 (0) 85  040 2750.

Indien een persoon zijn of haar persoonsgegevens bij IAM Drijfhout wil verwijderen, neem dan contact met ons op via mail: [email protected].

Cookiebeleid

IAM Drijfhout heeft een cookiebeleid waarbij wij inzicht geven in het gebruik van first-party cookies. U kunt ons gedetailleerde cookiebeleid hier vinden https://iamdrijfhout.com/cookie-policy/

Gegevensverzameling in ons CRM-systeem

IAM Drijfhout gebruikt en bewaart gegevens van klanten in een CRM-systeem. Met ondersteuning van dit CRM-systeem slaat IAM Drijfhout de nodige bedrijfsgerelateerde persoonsgegevens op om het gehele verkoopproces met de klant te ondersteunen. Hieronder een lijst met persoons- en bedrijfsgerelateerde gegevens die IAM Drijfhout verzamelt in het CRM-systeem en online persoonlijk portaal.

 • Naam bedrijf en contactpersoon
 •  Functie
 •  Bedrijfs- en verzendadressen
 •  Land en locaties
 •  Website bedrijf
 •  E-mail en telefoon
 •  BTW-nummer en factuurgegevens
 •  Voorkeuren van klanten zoals taalvoorkeuren en e-mail- en personalisatievoorkeuren

Gepersonaliseerde e-mails en pushmeldingen

We hebben regelmatig aanbiedingen, speciale acties en nieuws die we met onze klanten willen delen. We delen dit via e-mail.

We kunnen ook andere informatie e-mailen, zoals de aanbiedingen, persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op aankopen en bezoekgeschiedenis om de inhoud van deze berichten persoonlijker te maken. Als een persoon dit soort informatie liever niet ontvangt, kan hij of zij zich direct afmelden voor deze e-mails door ons een e-mail te sturen naar [email protected].

Informatie over kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en / of te controleren en te begeleiden.

De websites van IAM Drijfhout verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en zullen we ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Onze website bevatten geen niet-kindvriendelijke inhoud.

Distributie- en logistieke partners

Daarnaast werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL en GLS. Onze logistieke partners ontvangen van ons naam, afleveradres en e-mailadres. Deze gegevens hebben zij nodig om het pakket af te leveren op het door onze klanten gekozen adres, om onze klanten op de hoogte te houden van de levertijd en om onze klanten de mogelijkheid te geven gebruik te maken van aanvullende diensten van deze logistieke partners.

Andere externe serviceproviders

We schakelen ook andere externe dienstverleners in om bij verschillende zaken te helpen. Soms hebben zij hiervoor ook persoonsgegevens nodig. Wij delen alleen de gegevens die nodig zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

Wij verkopen geen informatie aan deze dienstverleners of andere derde partijen.

De soorten werkzaamheden die onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren, zijn: het ondersteunen van de levering van onze digitale diensten zoals de hosting, het onderhoud en de ondersteuning van onze websites, CRM en applicaties.

Regering

Soms moeten we persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan allereerst gebeuren als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taak, zoals de Belastingdienst. Bij fraude of misbruik kan het zijn dat politie of justitie ook bepaalde informatie nodig heeft. Ten slotte kunnen bepaalde toezichthouders in het kader van een onderzoek toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 • Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen naar het bij ons bekende e-mailadres.

 • Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast op het bij ons bekende e-mailadres.

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn door een andere partij, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kunt u indienen via [email protected]. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u afschriften of kopieën van alle informatie over u die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

 • Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van IAM Drijfhout. Als u bezwaar maakt zullen wij in afwachting van de afwikkeling van uw bezwaar direct de gegevensverwerking stopzetten. Als uw bezwaar gegrond is, stellen wij kopieën en / of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken voor u ter beschikking en staken wij de verwerking definitief.

Waar slaan we gegevens op?

We slaan persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter gebeuren dat bepaalde informatie die we verzamelen wordt overgedragen naar of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar is gevestigd. Wanneer dit gebeurt, zorgen we ervoor dat dit op een veilige en wettige manier gebeurt. IAM Drijfhout zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het voldoen aan de ontvangers van door de Europese Commissie opgestelde standaard gegevensbeschermingsclausules.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

IAM Drijfhout neemt veel maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Zowel organisatorisch als technisch. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons weten via [email protected].