Waarom geniet platina de voorkeur bij laboratoriumartikelen?

Het edelmetaal platina wordt veelvuldig gebruikt als materiaal om diverse producten voor analyse-doeleinden te maken. Wij lichten de keuze hiervoor toe door de fysische en chemische kernmerken uit te lichten.

Fysische eigenschappen edelmetaal

Edelmetaal heeft als fysische kenmerken;          

 • Een goede bewerkbaarheid, waardoor aan de vormgeving van de meest ingewikkelde producten nauwelijks grenzen hoeven worden gesteld en toch voldoende hard is om aan de producten de noodzakelijke sterkte te geven.
 • Goede mechanische eigenschappen bij hoge temperaturen en bestand zijn tegen vermoeiing veroorzaakt door talrijke temperatuurswisselingen en door langdurig verhitten.
 • Een hoog smeltpunt. Smeltpunten van platina, platina combinaties en ander edelmetaal;
Scheikundig symboolMetaalSmeltpunt
AgZilver961°C
AuGoud1064°C
IrIridium2443°C
PtPlatina1768°C
RhRhodium2237°C
Pt/Au 95/5%Platina / Goud1670°C
Pt/Ir 97/3%Platina / Iridium1772°C
Pt/Ir 90/10%Platina / Iridium1780°C
Pt/Ir 80/20%Platina / Iridium1815°C
Pt/Rh 90/10%Platina / Rhodium1850°C
Pt/Rh 80/20%Platina / Rhodium1900°C
Au/Pt 90/10%Goud / Platina1120°C

Chemische eigenschappen edelmetaal

Edelmetaal heeft als chemische kenmerken;     

 • Bestendigheid tegen de aantasting door een groot aantal zuren, gassen en corroderende zouten of mengsels daarvan.
 • Bestendigheid tegen hoge temperaturen, waardoor het niet schilfert, verkleurt of noemenswaardig van gewicht veranderd.      

Het gebruik van platina in laboratoria

De elementen die het grootste deel van deze eigenschappen in zich verenigen, zijn de metalen van de platinagroep. Met als uitzondering osmium, dat reeds bij normale temperatuur oxideert, en palladium, dat oxideert bij ongeveer 400°C. Palladium wordt bovendien aangetast door met name bepaalde minerale zuren, zoals salpeterzuur.

Al zijn de mechanische eigenschappen en de warmtebestendigheid van iridium en ruthenium beter dan die van platina en rhodium, het zijn onder andere de hardheid en het hoge smeltpunt die hen moeilijk bewerkbaar maken.

Producten van zuiver iridium worden alleen voor bijzondere toepassingen gebruikt. Bovendien zijn iridium en ruthenium metalen, die relatief gemakkelijk oxideren, waardoor een inerte en reducerende atmosfeer noodzakelijk is.

Platina geniet de voorkeur boven de drie andere metalen; rhodium, palladium en osmium. Dit omdat de fysische en chemische eigenschappen, over het geheel genomen, het bij uitstek geschikt maken voor de toepassingen in laboratorium artikelen. De eigenschappen kunnen overigens wel worden aangepast door toevoeging van bepaalde andere metalen.

Wat voor laboratoria testen worden met platina-legeringen uitgevoerd?

Platina is een veelvuldig gebruikt edelmetaal in diverse industrieën. Platina in combinatie met andere legeringen heeft diverse eigenschappen en bij het kiezen van de juiste kroes, is het belangrijk om de temperatuur én het test materiaal als vertrekpunt te nemen. Vooral in het geval hoge temperaturen is de hetgeen wat getest wordt, bepalend voor het type kroes dat gebruikt wordt. Zo is rhodium erg gevoelig voor elementen zoals Bi,Sn en Pb, en daarvoor niet geschikt. Waarbij platina iridium goed tegen zuren kan en dus geschikt is voor de chemische industrie, echter het verliest zijn gewicht en stabiliteit bij temperaturen boven de 1100°C.

Echter wat we veel merken in de praktijk;

 • Verassen en koken van organische stoffen; hiervoor wordt vaak de legering gebruikt AuPt90/10. Voor deze type testen wordt een lage temperatuur gebruikt en deze legering biedt de beste weerstand tegen organische stoffen. In sommige gevallen wordt Pt, PtIr en PtRh gebruikt.
 • Fusies; in 95% van de gevallen wordt PtAu5% gebruikt. In zeldzame gevallen ook PtIr3%
 • Fusies bij hoge temperatuur; vrijwel altijd wordt hier PtAu5% of PtAu5% XRS voor gebruikt. Ook kunnen gestabiliseerde kroezen met ZrO2 oftewel zirkoniumoxide gebruikt worden maar dat is niet vanzelfsprekend. In sommige industrieën, zoals de glas industrie waarbij geen hoog verontreinigende samples worden getest, wordt ook niet gestabiliseerd PtRh10 of PtRh20 gebruikt.
 • Elektrogravimetrie, elektroanalyse; PtIr, Pt
 • Voorbereiding van monsters voor XRF-metingen (röntgenfluorescentie) en andere instrumentele en klassieke analysetechnieken; PtAu
 • Verdampings- en concentratieprocessen; Pt of PtIr.
 • Thermische analyse; Pt, PtRh10 en PtRh20.

Bekijk onze platina in laboratorium artikelen;

Heeft u een vraag voor ons?

Meer weten over platina in laboratorium artikelen. Of wilt u een offerte ontvangen?